poniedziałek, 26 maja 2008

KONTAKT 2008 - "Othello" Teatr Bagatela w Krakowie


Trzeci spektakl który widziałem, gdzie używa się tego samego elementu scenografii, krzywych zwierciadeł. Zmowa, fascynacja tym samym, jeden scenograf, czy brak pomysłów?