poniedziałek, 16 lutego 2009

Acidofilni tubylcy


Na styku kultur. Jeden z wielu sklepików z tandetą.